Posted in 5º English, 6º English, Means of Transport

UNIT 2 – Vocabulary

Esta unidade traballamos dous grupos de vocabulario, o primeiro son os medios de transporte (que sería repaso porque xa os estudamos dende 1º de primaria) e o segundo serían os adxectivos. Facede clic para abrir a pronunciación destas palabrejas.

MEANS OF TRANSPORT

ADJECTIVES

EXTRA VOCABULARY – Means of transport

Posted in 1º English, 2º English, 3º English, 4º English, 5º English, 6º English, Posters

POSTERS

Click HERE to listen the poster
Click HERE to listen
Click HERE to listen
Click HERE to listen
Click HERE to listen
Click HERE to listen
Click HERE to listen
Click HERE to listen
Click HERE to listen
Click HERE to listen
Click HERE to listen
Click HERE to listen
  • ANIMAL PARTS
Click HERE to listen
Click HERE to listen
Click HERE to listen
  • ROUTINES
Click HERE to listen