Posted in 5º English, 6º English, Means of Transport

UNIT 2 – Vocabulary

Esta unidade traballamos dous grupos de vocabulario, o primeiro son os medios de transporte (que sería repaso porque xa os estudamos dende 1º de primaria) e o segundo serían os adxectivos. Facede clic para abrir a pronunciación destas palabrejas.

MEANS OF TRANSPORT

ADJECTIVES

EXTRA VOCABULARY – Means of transport

Posted in 1º English, Games

GAMES: 1st Graders

  • CALENDAR:
  • COLOURS:
  • NUMBERS:
  • SCHOOL:
  • FAMILY:
  • ANIMALS: